Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostigingssysteem met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Op 21 december jl. heeft de NFU, samen met elf andere partijen, veldafspraken ondertekend voor het Zorgprestatiemodel.

De veldafspraken gelden vanaf 1 januari 2022 en gaan onder andere over typering van de zorgvraag, wijze van registratie, mogelijkheden voor verwijzen en tarieven. De afspraken gelden ook voor de psychiatrische universiteitsklinieken van de umc’s. De complexe, hoog specialistische zorg is expliciet benoemd in de veldafspraken.

De umc’s werken aan de beste zorg. Veel zorginnovaties komen voort uit wetenschappelijk onderzoek. Ook op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De umc’s zijn daarom dé plek voor de GGZ-patiënt met bijvoorbeeld een ernstige of zeldzame aandoening, met een complexe vraag of met complicaties. Om goede GGZ-zorg te leveren, zijn heldere werkafspraken nodig in en tussen zorginstellingen, zoals eenvoudige regels voor registratie en duidelijke tarieven. Dankzij de veldafspraken is dat nu goed georganiseerd. Voor de patiënten én de zorgprofessionals.

Alle twaalf de partijen die een rol spelen in de GGZ hebben de veldafspraken gemaakt om het Zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken en op onderdelen te concretiseren. Dit bevestigt ook de brede betrokkenheid van en intensieve samenwerking tussen de partijen. De afspraken zijn op alle zorginstellingen in de GGZ-sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken. De verdere ontwikkeling van het Zorgprestatiemodel loopt door in 2022.

Ondertekening foto veldafspraken