Zorginstellingen, kennisinstellingen, overheid en bedrijven werken nauw samen aan een landelijke infrastructuur voor gezondheidsdata. De investering vanuit het Nationaal Groeifonds maakt een versnelde ontwikkeling mogelijk. Op 5 oktober vierde Health-RI de kick-off van deze nieuwe fase met de “Geared up to accelerate” bijeenkomst. In de Jaarbeurs in Utrecht presenteerden VWS, NFU, FMS en Health-RI ook hun initiatief om het delen van data voor onderzoek naar COVID-19 te stimuleren.

Deze zomer maakte het Nationaal Groeifonds (NGF) de toekenning aan Health-RI van 69 miljoen bekend. Health-RI kan nu samen met vele partners, waaronder de universitair medische centra, de infrastructuur ontwikkelen die nodig is om gezondheidsdata veilig op te slaan, te combineren en toegankelijk te maken en zo sneller tot beter gezondheidsonderzoek en innovatie te komen die de gezondheid van de burger bevorderen. Margriet Scheider, voorzitter NFU: “De toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds is een essentiële stap voor de toekomst van de gezondheidszorg en de transitie naar preventie. De afgelopen jaren heeft Health-RI zich ontwikkeld tot hét kristallisatiepunt dat een veilige en gecoördineerde basis biedt voor gebruik van data in een nationale gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek, innovatie en preventie. Hierbij hebben de umc’s een cruciale en initiërende rol om de plannen regionaal uit te voeren, voortbouwend op de expertise die afgelopen jaren is opgebouwd. De umc’s staan dan ook klaar om met deze investeringsimpuls grote stappen vooruit te zetten in de uitwisseling van gezondheidsdata.”

Uw gegevens redden levens

Health-RI demonstreerde op de ‘accelerator meeting’ het samen met de NFU ontwikkelde COVID-19 data portal. De COVID-19 pandemie laat zien hoe belangrijk een geïntegreerde data-infrastructuur is. Om onderzoeksvragen over preventie, behandeling en het verloop van de ziekte te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig met gegevens van zoveel mogelijk patiënten. Omdat de zeggenschap van patiënten daarbij cruciaal is, besloten NFU, Health-RI en FMS, gefaciliteerd door het Ministerie van VWS, delen van data voor onderzoek samen te stimuleren. Tijdens de Health-RI bijeenkomst is de nieuwe website Uw gegevens redden levens gepresenteerd, waar het belang van het beschikbaar maken van zorgdata voor wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving wordt uitgelegd.