Het kabinet investeert via sectorplannen structureel 200 miljoen euro in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dat heeft minister Dijkgraaf op 11 april bekend gemaakt. Daarmee neemt hij het advies over van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCPS). Voor uitvoering van het Sectorplan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Versnellen op gezondheid is jaarlijks 40 miljoen gereserveerd.

NFU-voorzitter Bertine Lahuis: “Dit is een enorme impuls voor de continuïteit van het medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, én daarmee voor innovatie. Dankzij deze structurele gelden kunnen we meer dan 300 veelbelovende onderzoekers en docenten een vaste baan, rust en ruimte bieden binnen de umc’s. Hiermee lossen we urgente knelpunten op en versterken we de basis van onderzoek en onderwijs. In samenwerking met onze partners in de kennissector, het bedrijfsleven en de regio kunnen we gericht bijdragen aan een gezonde samenleving, nu en in de toekomst.”

Kennis en middelen
De maatschappij staat voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Hoe blijven mensen langer gezond? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe zorgen we voor voldoende personeel in een vergrijzende maatschappij? Hoe maken we gebruik van wetenschappelijke en technische innovaties? Alleen met voldoende kennis en middelen kunnen de umc’s, met de partners in de regio, deze vraagstukken aanpakken. Want onderzoek doen en stappen zetten tot daadwerkelijke verbeteringen doe je samen.

Medische innovatiemotor versnellen
Dankzij het Sectorplan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen kunnen de umc’s meer mensen in vaste dienst nemen, waardoor de ‘medische innovatiemotor’ kan versnellen. Ze gaan aan de slag op drie actuele thema’s die van grote wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis zijn.

Preventie
Om risico’s en aandoeningen op te sporen en vroeg te kunnen ingrijpen is menskracht, onderwijs én een langdurige investering in onderzoek en onderwijs nodig. Preventie is een thema dat bij uitstek vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Structurele middelen voor dit maatschappelijk zo belangrijke thema zijn cruciaal.

Datagedreven innovatie
Het belang van data is enorm en zal alleen maar toenemen. Denk aan patiëntencohorten en populatiestudies, aan Artificial Intelligence en e-Health. Er is expertise nodig voor bijvoorbeeld extra data-expertcapaciteit en ook voor mogelijkheden om onderzoekers hierin te scholen.

Van fundamenteel onderzoek tot kliniek en praktijk
Hierbij gaat het om klinisch onderzoek, en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het hele proces van idee naar de praktijk is omvangrijker en ingewikkelder geworden. Onderzoekers, onderwijs en specifieke (diverse) specialisten zijn hiervoor nodig.

De eerste aanstellingen vanuit de sectorplannen zijn inmiddels een feit. Op basis van het eerste NCSP-advies heeft de minister in oktober 2022 reeds 60 miljoen euro verdeeld over de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen, Bèta- en Technische wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Meer informatie