Umc-medewerkers krijgen een nieuwe cao. De leden van vier van de vijf betrokken vakbonden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat dat op 16 februari werd bereikt. Tot 18 maart konden de vakbonden de mening van hun leden laten weten. Het is nu nog een kwestie van handtekeningen zetten, dan is de nieuwe cao officieel een feit. De afspraken gelden voor alle umc-medewerkers.

Eén van de vijf bonden – de LAD – heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het voorliggende onderhandelingsresultaat. Het gaat daarbij om de arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten. De bond verkent nu bij de leden of er wel draagvlak is als enkele aanpassingen worden doorgevoerd. De LAD zal de uitkomst op korte termijn bespreken met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) die namens de umc’s de cao-besprekingen voert. Afhankelijk van de uitkomst zal de LAD de cao wel of niet mede-ondertekenen. De NFU streeft naar een zo breed mogelijk gedragen cao en hoopt dat alle partijen uiteindelijk akkoord kunnen gaan. Ook zonder ondertekening door de LAD treedt de cao in werking.

De cao gaat gelden tot en met 31 december 2025. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een reiskostenregeling voor woon/werkverkeer en verhoging van salarissen en vergoedingen. Ook zijn verschillende afspraken gemaakt op het vlak van gezondheid en vitaliteit: extra vrije uren, de mogelijkheid uren te sparen ‘voor later’ en er komt in iedere umc een generatieregeling. Verder is iedere umc verplicht te werken aan het terugdringen en voorkomen van ongewenst gedrag.


Per 1 mei aanstaande gaan de lonen met 4 procent omhoog, gevolgd door een verhoging van 3 procent in 2025. Ook een vergoeding voor omkleden maakt deel uit van deze cao. De ingangsdata van verschillende regelingen variëren omdat soms tijd nodig is om een en ander praktisch uit te werken. Als er geen afwijkende data zijn genoemd, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar.

NFU en vakbonden zullen zich nog buigen over de definitieve cao-teksten. De NFU zal binnenkort de nieuwe salaristabellen op haar website publiceren.