Met de ‘Agenda voor de Zorg’ roept een grote groep zorgpartijen het nieuwe kabinet op voor een brede investeringsagenda voor de zorg.

Ook de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra heeft zich bij deze oproep aangesloten. NFU-voorzitter prof. dr. Margriet Schneider: “Als gezamenlijke zorgpartijen slaan wij de handen ineen voor de toekomst van de zorg en pleiten wij voor een brede investeringsagenda. We hebben elkaar én het kabinet hard nodig om onze patiënten ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden. Samen, voor het leven van morgen.”

De zorgpartijen roepen het nieuwe kabinet op om te investeren in een langjarig preventieprogramma, met ruimte voor wetenschap en innovatie. Daarnaast vragen ze ondersteuning van het kabinet om zorgprofessionals werkplezier en loopbaanperspectieven te kunnen bieden, met een passende beloning. Verder onderstrepen de partijen het belang van verdergaande digitalisering, zoals eHealth, en benadrukken ze de noodzaak dit op te nemen in de investeringsagenda. Het is aan het kabinet om hiervoor de juiste randvoorwaarden te scheppen.

De Agenda voor de Zorg is naast de NFU ondertekend door KNMG, de Nederlandse GGZ, ActiZ, FMS, GGD GHOR, Iederin, Ineen, KBO-PCOB, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie, VGN, V&VN, en ZN.