Het kabinet moet dringend in actie komen om de kenniskoppositie van Nederland in Europa te handhaven. Die oproep doet Neth-ER, Netherlands house for Education and Research, waar de NFU lid van is.

Terwijl andere landen massaal gebruikmaken van het Europees Herstelfonds, liggen de Nederlandse plannen nog op de plank. Hiermee laat Nederland zes miljard euro liggen om nu te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. En dat is nodig. Nederland is volgens het Europees innovatiescorebord één van de zeven landen die minder innovatief is geworden. Neth-ER richt zich daarom rechtstreeks tot minister Hoekstra van Financiën: wacht niet langer en investeer in kennis.

Lees de volledige open brief hier.

De NFU pleit al langer, ook via de Kenniscoalitie, voor meer investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie en de daarvoor benodigde infrastructuur. Dat is goed voor de herstel- en veerkracht van Nederland, ook op het vlak van gezondheid. Het is daarom teleurstellend dat andere landen wel gebruikmaken van de subsidie mogelijkheden uit Brussel en Nederland daarbij achterblijft. Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie van levensbelang zijn.