Ziekenhuizen en umc’s kunnen elkaar sinds kort op een geautomatiseerde en uniforme manier facturen sturen. De nieuwe dienst Onderlinge Dienstverlening (ODV) van VECOZO maakt dat mogelijk.

Foto ODV

VECOZO is het knooppunt in de uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg. De ODV is ontwikkeld in opdracht van de NFU en de NVZ, in samenwerking met ZN/Vektis en VECOZO.

Lasten ingeperkt

Met de nieuwe dienst worden de administratieve lasten rond onderlinge dienstverlening flink ingeperkt. De onderlinge dienstverlening neemt de laatste jaren steeds meer toe, en daarmee ook de administratie die daarmee gepaard gaat. De dienstverlening neemt onder meer toe door het leveren van zorg dichtbij huis, doordat ziekenhuizen die zich specialiseren en door méér (regionale) samenwerkingsvormen. Daarom is een aantal jaar geleden op initiatief van de NFU en NVZ onderzocht of het onderlinge facturatieproces geautomatiseerd kon worden.

Kosteloos

De dienst is kosteloos beschikbaar voor alle leden van de NVZ en de NFU. De gegevensuitwisseling voldoet aan de in de zorg belangrijke NEN 7512- en 7513-normen.