De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden hebben op maandag 12 februari 2024 opnieuw overlegd over een nieuwe cao voor umc-medewerkers.

Er is gesproken over een groot aantal onderwerpen. Gezien het late tijdstip heeft de voorzitter van het overleg met de delegaties afgesproken de besprekingen donderdagmiddag 15 februari a.s. voort te zetten.