De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden hebben donderdag 18 januari 2024 in een constructieve sfeer hun overleg voortgezet over een nieuwe cao voor umc-medewerkers.

Zoals eind vorig jaar was toegezegd, heeft de NFU het initiatief genomen tot nieuwe voorstellen om tot overeenstemming te komen. Deze zijn toegelicht en de vakbonden hebben daarop gereageerd. Tot besluitvorming is het nog niet gekomen. Er komt een vervolgoverleg. Een groot aantal onderwerpen is besproken, waaronder ontwikkeling van het loon, vergoedingen voor reizen, verlof, een generatieregeling en de (sociale) veiligheid van medewerkers.
Op basis van de gedachtewisselingen is afgesproken op 12 februari a.s. verder te gaan met de besprekingen.