Vandaag (27 november) zijn de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden met elkaar in gesprek gegaan over de cao voor de medewerkers van de universitair medische centra. Tijdens het constructieve overleg hebben partijen een eerste verkenning gedaan op de thema’s die zij belangrijk vinden voor deze nieuwe cao. De cao-delegatie heeft namens de umc’s de eigen uitgangspunten toegelicht. Ook de vakbonden hebben dat gedaan, waarbij voor een aantal de formele en schriftelijke inzetbrief nog volgt.

Op 11 december vindt het volgende overleg plaats en zal de cao-delegatie een nadere concretisering van haar inzet geven alsmede ook eerste reactie op de door de vakbonden ingebrachte inzet. Door middel van een open gesprek en met realistische verwachtingen proberen de umc’s en de vakbonden tot haalbare oplossingen te komen. Met elkaar willen we tot goede en voor alle partijen aanvaardbare voorstellen komen.

Visie van de umc’s

De umc’s willen voorzien in een toekomstbestendige arbeidsvoorwaardenpakket voor alle umc-medewerkers in het licht van de actuele maatschappelijke context:

  • Het betekenisvolle werk dat medewerkers doen en de passie voor patiënt, onderzoek en onderwijs moet hand in hand gaan met een passende beloning en een passend arbeidsvoorwaardenpakket.
  • In de umc’s worden op dit moment (vertraagd door de COVID-drukte) dialoogsessies gehouden met medewerkers om met elkaar te bepalen wat er nu en in de toekomst nodig is om met trots, plezier, veilig en fit te kunnen werken. Dit biedt input voor een goede cao.

De realiteit:

  • De gezondheidszorg heeft te maken met de impact van de vergrijzing op de zorg, het dilemma van de steeds stijgende kosten van de medisch-specialistische zorg en de noodzaak om de kosten in de hand te houden.
  • Daarbovenop komen de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op de financiën van de umc’s en de economisch onzekere tijden ten gevolge van deze ongekende crisis.

We zien dat de zorg de komende jaren - meer dan andere sectoren - een hoge mate van werkzekerheid zal behouden. De vraag naar zorgprofessionals blijft toenemen. Op dit moment is de financiële ruimte helaas zeer beperkt. De cao moet aansluiten bij en passen binnen deze beperkte ruimte. De NFU vindt een goede cao, die aansluit bij de wereld om ons heen, in het belang van alle umc-medewerkers.

De cao-delegatie ziet uit naar een goed en constructief overleg op 11 december.