Hoe komen we tot een goede balans tussen loonsverhoging en zaken als uitbreiding van verlof, een generatieregeling of reiskostenvergoeding? Deze vraag stond centraal tijdens de derde overlegronde voor een nieuwe cao voor umc-medewerkers, op vrijdagmiddag 3 november in Breukelen. Namens alle umc’s voert de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de gesprekken met de bonden.

Concrete antwoorden hierop komen tijdens vervolgbesprekingen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 november.

Over loon zegt NFU-onderhandelaar Gabriël Zwart: ‘Koopkracht van onze medewerkers vinden wij altijd belangrijk. Vandaar de loonsverhogingen van dit jaar, 4 procent in november bovenop de 6 procent van begin dit jaar. Ook voor 2024 blijft koopkracht een aandachtspunt. Tegelijkertijd willen we geld uittrekken voor concrete maatregelen om de vitaliteit van onze medewerkers te behouden, zowel in de zorg als bij onderzoek en onderwijs. Het is belangrijk dat alle groepen medewerkers lichamelijk en geestelijk fit blijven. Dat is in ieders belang. Dan kom je bij zaken als verlofdagen en een generatieregeling.’ Medeonderhandelaar Karen Kruijthof voegt toe: ‘We hebben met de vakbonden gesproken over het maken van keuzes en onze dilemma’s daarbij; we kunnen het geld maar één keer uitgegeven. Neem als voorbeeld de reiskosten: onze medewerkers lieten in dialoogsessies weten dat ze dat naast loon ook een belangrijk thema vinden. De kunst is om tot een evenwichtig pakket te komen dat recht doet aan koopkracht en vitaliteit en betaalbaar is.’