Het nieuwe jaar startte met de nieuwe Cao umc 2022-2023. In januari zijn de aangepaste salarissen uitbetaald. Ook de structurele salarisverhoging per 1 augustus 2021 is in de maand januari met terugwerkende kracht uitbetaald.

De NFU heeft eind 2021 de concept cao-tekst voorgelegd aan de vakbonden. In de maanden januari en februari van 2022 stemmen de bonden en de umc’s af hoe de afspraken in de nieuwe cao precies in de tekst worden verwoord. Hierbij wordt ook gelet op de leesbaarheid. De definitieve cao-tekst is naar verwachting vanaf maart 2022 beschikbaar.

Een aantal afpraken in de cao, bijvoorbeeld de generatieregelingen, wordt later dit jaar uitgewerkt.

Heb je vragen over de cao of het cao-akkoord? Neem dan contact op met jouw P&O afdeling of met: caoumc@nfu.nl