Vandaag worden de inhoudelijke bezwaren behandeld tegen het besluit van demissionair minister van VWS, Ernst Kuipers, over de concentratie van interventies bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. De minister maakte deze beslissing in april 2023 bekend. Als reactie hierop hebben het LUMC en Amsterdam UMC als CAHAL en het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum juridische stappen gezet tegen dit besluit.

De inhoudelijke bezwaren van het LUMC, het Amsterdam UMC en het UMC Utrecht tegen de beslissing van VWS zullen vandaag tijdens een bodemprocedure worden behandeld door de rechtbank Midden-Nederland. Daarna zal de rechtbank binnen enkele weken, wellicht nog dit kalenderjaar, met een uitspraak komen.

Het belang van concentratie van hoogcomplexe zorg met een laag volume om de kwaliteit te verhogen en de toegankelijkheid te borgen, wordt zowel door de NFU als door de zeven umc’s onderschreven. De NFU blijft in nauw overleg met alle umc’s bezig met de uitwerking van de voorwaarden die de minister heeft gesteld bij het besluit om de interventies aangeboren hartafwijkingen in Nederland te concentreren.