Het Integraal Zorgakkoord (IZA) bestaat op 16 september 1 jaar. Rondom deze eerste verjaardag kijken de bestuurders van alle veertien IZA-partijen terug en vooruit middels een estafetteblog. Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU, neemt vandaag het estafettestokje over van de Nederlandse GGZ en geeft het door aan Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

"Samen staan we voor de uitdaging om nú de goede dingen te doen in de zorg. Voor onze kinderen, en de generaties daarna. Dat vraagt om anders denken en doen. Van aandacht voor ziekte naar meer aandacht om ziekte te voorkomen, preventie dus.Een gezonde samenleving met aandacht in de breedte voor duurzaamheid is daar een essentieel onderdeel van. En meer tijd om samen met burger, patiënt en professional goed stil te staan bij de vraag: ‘wat heb ik nodig om verder te gaan met mijn leven?’. Dat zal in de praktijk betekenen: ‘meer laten, minder doen’.

En hoe dan, met al die ontwikkelingen en anders opgeleide professionals en complexe structuren en systemen waarin we werken? Dat is een niet te onderschatte cultuurverandering van patiënt, professional, burger en maatschappij."

Samenwerking

"Maar een jaar IZA laat zien dat we echt samen bereid zijn de uitdagingen aan te gaan. De landelijk vastgestelde IZA-agenda, die gedragen wordt door alle IZA-partijen, zorgt ervoor dat er keuzes worden gemaakt en er focus is. De nadruk ligt op samenwerking, in de regio en over de schotten van de zorg.

De umc’s dragen bij vanuit hun drie kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek. Door te onderzoeken welke zorg werkt en passend is. En door deze kennis breed te delen en vragen uit de maatschappij op te halen. Onze opleidingen passen we hierop aan en we werken intensief samen met andere organisaties in de regio. Het umc van en voor de regio.

Een jaar na de ondertekening van het IZA zien we dat er binnen de umc’s nog meer versnelling is gekomen in het denken en doen, om die toekomstige vraag en borging van zorg samen te realiseren. Zo wordt er hard gewerkt aan projecten als Cumuluz, waarmee we gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar stellen voor zorgverlener en patiënt.Ook hebben we concrete stappen gemaakt met de Coalitie Leefstijl in de Zorg.
De NFU vindt dat leefstijl in 2025 integraal onderdeel moet zijn van onze opleidingen en in de zorg. Verder geven we vanuit onze wetenschap stevige aandacht aan health in all policies. Dat is hard nodig, want de zorg alleen gaat de problemen niet oplossen."

Versnelling

"De beweging die met het IZA wordt ingezet, biedt ruimte om te komen tot reëele en grote veranderingen in het aanbod en de organisatie van zorg. Daarnaast zorgt IZA voor een positieve synergie in relatie tot andere thema’s. Zo is bijvoorbeeld middels het Sectorplan Versnellen op gezondheid van het ministerie van OCW met onderzoek en onderwijs ook ingezet op thema’s uit het IZA. Op deze wijze komt ook daar extra versnelling.

Van de Nederlandse GGZ kregen we de estafettevraag of IZA gevolg heeft voor het werk van specialisten in de spreekkamer of op de operatietafel. Het antwoord is een volmondig ‘ja’: het IZA heeft gevolgen voor iedereen, ook voor de specialisten. Samen met de patiënt en zorgprofessionals geven we in het umc thema’s als passende zorg, concentratie en spreiding, preventie en digitalisering vorm. Voor de medisch specialisten vraagt dit bijvoorbeeld een kritische houding ten opzichte van de snelle ontwikkeling van nieuwe (vaak dure) therapieën en een ander gesprek in de spreekkamer. Ook de verdere inzet op digitalisering, in samenspraak met de patiënt, zorgt voor veranderingen in de spreekkamer. Digitaal als het kan, fysiek als het nodig is.

Van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zou ik graag willen weten hoe zij het systeem van regiosamenwerking zien, en de rol die ZBC’s hier in vervullen."Zorgprofessionals

"De toenemende zorgvraag vraagt om meer zorgprofessionals: verpleegkundigen, medische ondersteuners en artsen. Ook buiten het ziekenhuis. Zorgprofessionals moeten we toekomstgericht opleiden, behouden en binden. Dat begint met het vergroten van het werkplezier, vermindering van de werkdruk en goed werkgeverschap.Onze zorgprofessionals hebben we hard nodig om te werken aan alle IZA-uitdagingen. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst voor iedereen. Voor het leven van morgen."