Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd. Dit houdt in: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

Dit is een van de kernpunten van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG mede ondersteund door de NFU en zeventig andere organisaties.

De aanbevelingen aan het kabinet zijn onder andere het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen en beleid te ontwikkelingen met (ervarings)deskundigen.

Wettelijke gezondheidsdoelen

Door gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen worden overheden en andere partijen gestimuleerd om gezondheidsproblemen te voorkomen en om gezondheidsambities te realiseren. De NFU is hier voorstander van. Denk bij het vastleggen van gezondheidsdoelen bijvoorbeeld aan een reductie van 30% in 2040 ten opzichte van het aantal mensen met overgewicht nu en het verschil in gezonde levensjaren tussen bevolkingsgroepen. Dit is een stimulans om gezondheidsdoelen te halen en continu te zoeken naar effectieve interventies die de gezondheid beschermen en bevorderen.

Preventie en de rol van umc’s

Umc’s onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat mensen gezondheidsproblemen krijgen of ziek worden. En we geven (toekomstige) zorgprofessionals handvatten om gezondheid en preventie bij patiënten en inwoners te bevorderen. Dit doen we als umc’s niet alleen. We werken samen met maatschappelijke partners, zoals gemeenten, algemene ziekenhuizen, huisartsen en ggd’en in de regio. In het Integraal Zorgakkoord staat dat de bestaande regionale kennisfunctie en innovatie- en organisatiekracht van de umc’s op het gebied van preventie in de zorg en leefstijl worden versterkt.