Juni
21 juni: NFU Kennisnetwerkbijeenkomst 'de patient als partner'

Oktober
13 oktober: Citrienfonds Impactfestival

November
18 november: Conferentie O&I in de regio

December
8 december: Landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg