Zo geven de umc’s inhoud aan hun maatschappelijke opgaven

Zo geven de umc’s inhoud aan hun maatschappelijke opgaven
In de zomer van 2019 beschreef de minister van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer hoe hij de rol van de umc’s voor zich ziet. Het is belangrijk, zo schreef hij, dat de umc’s zich richten op de taken waar zij écht meerwaarde scheppen. De umc’s hebben nu in een brief aan de minister laten zien hoe zij deze publieke taken de afgelopen jaren hebben opgepakt en tot welke resultaten dit leidt.
17 september 2020

Door de combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek nemen de umc’s een bijzondere positie in binnen het Nederlandse zorglandschap. Ze zijn niet alleen ziekenhuis maar fungeren ook als kennis- en opleidingscentra. Daarbij wordt hun rol mede bepaald door de internationale context waarbinnen de umc’s opereren.

Die bijzondere positie en rol is recent nog heel zichtbaar geweest tijdens de COVID-19-crisis. De umc’s zetten toen alles op alles om COVID-patiënten te behandelen, en tegelijkertijd bundelden zij hun onderzoekscapaciteit en wetenschappelijke kennis om te zoeken naar de beste behandelingen. Ook speelden ze bijvoorbeeld een centrale rol bij het opschalen van de IC-capaciteit. Dit alles deden de umc’s uiteraard niet alleen maar met elkaar, maar ook samen met regionale, landelijke en internationale partners.

In zijn Kamerbrief benadrukte de minister acht specifieke onderwerpen waarvan hij juist van de umc’s verwacht dat zij hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zoals het leveren van zeer complexe zorg en het vervullen van de rol van academische motor in de regio. De betekenis die de umc’s geven aan de acht opgaven wordt het best zichtbaar aan de hand van concrete voorbeelden. Hoe vervullen zij bijvoorbeeld een actieve rol als centrum voor zeer complexe zorg? Aan de hand van concrete projecten en programma’s wordt dit in de brief en bijbehorende webpagina’s toegelicht. Zo laten ze voorbeelden van expertisecentra voor complexe infectieziekten zien. Maar ook coachingstrajecten voor artsen en verpleegkundigen. En ze lichten een aantal gezamenlijke onderzoeken naar onder meer welvaartsziekten en COVID-19 toe. Een kleine greep uit een groot aantal uiteenlopende activiteiten, die laten zien hoe de umc’s zich met hart en ziel focussen op hun maatschappelijke rol. Met elkaar, en met hun partners.

Meer weten over het werk van de umc’s? Ga naar de website Voor het Leven van Morgen.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020