Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) is ontstaan ten tijde van de Covid-19 crisis om te voorzien in de aanvullende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg ten gevolge van het virus. Het LCH blijft als noodlijn actief. Indien de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien, kunnen zorgaanbieders voor eventuele (aanvullende) behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen nog steeds terecht bij het LCH, aldus het ministerie van VWS.

Uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen. Het LCH zal met inachtneming van de beschikbare voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 dagen wordt uitgeleverd.

Voldoende voor een eventuele tweede golf

Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de bestelportals.

Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS.

Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq.

Volgende fase

De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing op het vlak van het garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

Meer informatie

Op de webpagina van het LCH wordt regelmatig een totaaloverzicht geplaatst van de tot dusver aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen, de actuele voorraad van beschermingsmiddelen, het aantal bestelde stuks en de middelen die onderweg zijn naar Nederland vanuit het buitenland.