De uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg zijn groot. Om te kunnen voldoen aan de zorgvraag van morgen werken universitair medische centra (umc’s) en ziekenhuizen aan het vergroten van de instroom en het behoud van medewerkers in de zorg. De umc’s en ziekenhuizen benadrukken in een brief aan de Kamer dat flexibel opleiden een belangrijke oplossing is voor het personeelsprobleem.

Op 6 juli debatteert de Tweede Kamer met minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

De kracht van flexibel opleiden

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Zorgorganisaties kunnen dankzij CZO Flex Level professionals flexibel en vaak sneller opleiden voor het verlenen van goede en veilige zorg, van vandaag én morgen. Professionals in opleiding volgen leerroutes die passen bij de zorgvraag in hun instelling en leren – heel doelmatig - dus alleen wat nodig is voor de eigen werkplek. Door CZO Flex Level wordt er creatief gekeken naar opleiden en ontwikkelmogelijkheden. Zo verbetert de in- en doorstroom van personeel, krijgen zorgprofessionals meer carrièreperspectief en worden ze behouden voor de zorg.

Versnellen

De doelstelling was om per 1 januari 2023 een nieuwe bekostiging te hebben voor het flexibel en modulair opleiden van zorgprofessionals. Helaas is er vertraging in de totstandkoming van deze structurele bekostiging, waardoor dit pas op zijn vroegst op 1 januari 2024 geregeld is. De NFU en NVZ roepen de Kamer op om de bekostiging sneller van de grond te krijgen (vanaf 1 januari 2023), zodat we sneller meer zorgprofessionals (flexibel) kunnen opleiden.

Investeren in kennis en vaardigheden

Na het afstuderen blijven umc’s en ziekenhuizen investeren in de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals. De Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) levert hier een belangrijke bijdrage aan. In recent evaluatieonderzoek van Berenschot is bevestigd dat medewerkers hierdoor meer worden geboeid in het vak en kwalitatief betere zorg aan de patiënt geleverd wordt. De huidige subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) loopt af op 1 januari 2024. Voor het continu opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals is het noodzakelijk dat de KiPZ-subsidieregeling in haar huidige vorm wordt verlengd.

Lees de brief hier.