Stappenplan: umc’s schalen hun wetenschappelijk onderzoek weer op

Stappenplan: umc’s schalen hun wetenschappelijk onderzoek weer op
De maatregelen om de Covid-19 epidemie in te dammen, raken de hele samenleving. Ook het onderzoek aan de 8 umc’s ligt grotendeels stil. Aan het Covid-onderzoek is natuurlijk volop doorgewerkt. Nu zetten de umc’s de eerste stappen om medio mei 2020 ook hun overige onderzoek weer op te schalen.
12 mei 2020

Wat houdt die opschaling in? Voor alle umc’s zijn in NFU-verband gezamenlijke uitgangspunten en een stappenplan opgesteld. Plus: elk umc heeft een protocol of aanpak ontwikkeld of in ontwikkeling. Dat laatste is uiteindelijk leidend.

De opschaling van het onderzoek gebeurt stapsgewijs, afhankelijk van het soort onderzoek en in navolging van het landelijke RIVM-beleid. Elke volgende stap kan pas worden gezet als de veiligheid van onderzoekers, deelnemende patiënten en proefpersonen is gewaarborgd.

Lees hier meer over de gezamenlijke uitgangspunten en het stappenplan.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020