De umc’s van Nederland lanceren een nieuw thema in de campagne Voor het leven van morgen: onderzoek naar de gezondheid van de bevolking.

Om meer te weten over de gezondheid van de Nederlandse bevolking doen de umc’s voortdurend onderzoek. Grote groepen mensen uit alle lagen van de maatschappij doen daar vrijwillig aan mee, soms jarenlang. Dankzij hen beschikken de umc’s over enorme hoeveelheden gegevens waarmee onderzoek wordt gedaan naar ziektes en het voorkomen daarvan, gezond leven en ouder worden.

Ieder umc kiest zijn eigen accenten in de onderzoeken onder patiënten of bevolkingsgroepen - in vaktermen cohortstudies. Zo richten sommige umc’s zich op jongeren, andere op grotestedenproblematiek en weer andere juist op specifieke ziekten. De umc’s werken steeds meer samen bij cohortstudies en de daaronder liggende gegevensverzamelingen, zowel onderling en als met andere instellingen. Ook worden regionale zorgverleners nauw betrokken bij de onderzoeken.

Cohortstudies leveren veel informatie op. Over gezondheid, zorg, leefstijl maar ook over biologische kenmerken. De umc’s spelen bij deze langlopende onderzoeken een sleutelrol, nationaal én internationaal. De data worden ook gebruikt in internationale onderzoeksprojecten. Op deze manier dragen de cohortstudies bij aan de wereldwijde bevordering van gezondheid.