Minister Kuipers van VWS heeft de NFU gevraagd om hem voor 15 februari 2023 te laten weten of de umc’s tot een gedragen voorstel kunnen komen voor de keuze van twee interventiecentra voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen.

De umc’s hebben geen gezamenlijk standpunt over de keuze van twee interventiecentra. De NFU kan daarom geen door de leden gedragen voorstel aan de minister voorleggen en wacht het besluit van de minister af.

Lees hier de brief.

Aanvulling 13 februari 2023

Minister Kuipers van VWS heeft de NFU gevraagd hem voor 15 februari 2023 te laten weten of de umc’s tot een gedragen voorstel kunnen komen voor de keuze van twee interventiecentra voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. De NFU heeft de minister vorige week laten weten niet tot een door alle leden gedragen advies te kunnen komen. Wel zal de NFU in overleg treden met de umc’s en de minister om te komen tot een reëel transitietraject en voor de umc’s noodzakelijke mitigerende maatregelen. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen dat het besluit van de minister op dit moment nog voorlopig is en het definitieve besluit na de indiening van de zienswijzen van de betrokken umc’s (uiterlijk op 27 februari) kan worden genomen.