De NFU en de vakbonden hebben woensdagavond 21 december 2022 overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor medewerkers van de universitair medische centra.

Per 1 januari 2023 gaan de lonen omhoog met 6%, per 1 november 2023 met 4%. Dit geldt voor alle medewerkers bij de umc’s. De loonstijging zorgt ervoor dat de koopkracht voor werknemers overeind blijft, een belangrijke doelstelling bij de gesprekken tussen NFU en de bonden.

Drie van de vakbonden hebben ervoor gekozen het resultaat nog voor te leggen aan hun achterban. Medio januari 2023 wordt de uitslag hiervan bekend.

‘Het waren ingewikkelde onderhandelingen vanwege eerder gemaakte afspraken in de cao over prijscompensatie. Het is mooi dat we nog voor de Kerst onze medewerkers duidelijkheid kunnen geven en een rechtszaak is vermeden’, zegt Karen Kruijthof, onderhandelaar namens de NFU. ‘De overeenstemming trekt een hele grote wissel op de financiële situaties van de umc’s’, erkent Gabriël Zwart, medeonderhandelaar. ‘In het belang van onze medewerkers hebben wij de uiterste randen opgezocht van wat financieel nog verantwoord is.’

Bij de onderhandelingen heeft de NFU aangegeven grote waarde te hechten aan eenzelfde percentage en ingangsdatum voor iedereen. In de cao was alleen voor de middengroepen een verhoging per 1 januari 2023 vastgelegd; voor de andere inkomensgroepen moesten de verhoging en ingangsdatum nog worden vastgesteld. Met de huidige afspraken is gerealiseerd dat alle medewerkers zicht hebben op hun loonontwikkeling in 2023 en de compensatie voor gestegen kosten.