De toename van het aantal coronabesmettingen zet de umc’s, het personeel en de inhaalzorg verder onder druk. Dit schrijft de NFU vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) moet de overheid maatregelen nemen om de toestroom van het aantal coronapatienten in de umc’s te verminderen.

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het langere termijn coronabeleid. Volgens de NFU kan de politiek in dat debat niet om de actuele situatie heen. Wederom stijgt het aantal coronabesmettingen aanzienlijk en neemt de druk op de zorg toe. Dit heeft grote gevolgen voor het inhalen van de complexe uitgestelde medisch-specialistische zorg.

Situatie umc’s
Bij de umc’s is nauwelijks sprake van ‘verdamping’ van de uitgestelde zorg, want umc’s verlenen voornamelijk topreferente zorg. Umc’s kunnen vanwege de complexiteit van die behandelingen (de zogenoemde last resort functie) geen zorg doorverwijzen naar andere ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Bovendien is veel uitgestelde zorg voor umc’s nu nog niet bekend, omdat die patiënten nog niet in beeld zijn bij de umc’s. Dit zijn namelijk patiënten die vanuit een ander ziekenhuis worden doorverwezen. Deze doorverwijzing heeft tijdens de COVID-pandemie stilgelegen en komt pas nu weer op gang.

In de brief doet de NFU aanbevelingen voor wat nodig is om het hoofd boven water te houden in deze nieuwe coronagolf en wat de umc’s doen om zorg te blijven bieden. Iedere extra COVID-patient heeft gevolgen voor de inhaalzorg. Het is daarom van groot belang dat het aantal besmettingen snel daalt, aldus de NFU.