Nederland is een kennisland. Maar onze kennispositie in Europa en de wereld staat onder druk. Omringende landen als Duitsland en Denemarken investeren jaarlijks 3% van hun BBP in onderzoek en innovatie, Nederland veel minder. Om bij te blijven zijn extra investeringen essentieel, maar het demissionaire kabinet heeft deze niet opgenomen in de begroting voor 2022. “Onverstandig”, aldus Margriet Schneider, voorzitter van de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Schneider: “Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie van levensbelang zijn en blijven. Het is daarom nodig om structureel te investeren in de basis en door te groeien naar in Europees verband afgesproken doelstelling van 3% BBP investeringen in onderzoek en innovatie.”

Daarnaast dreigt in 2022 een korting van mogelijk tientallen miljoenen euro’s op de medische academische opleidingen als gevolg van herverdelingen naar aanleiding van de adviezen van commissie Van Rijn. De NFU pleit voor een structurele compensatie van deze onderwijsgelden.

Investeer in onderzoek
Uit onderzoek van PwC blijkt dat het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs jaarlijks 1,1 miljard euro tekortkomen. Hoewel dit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd, heeft het kabinet niets met de uitkomsten ervan gedaan. Schneider: “Dit was een kans om de kloof met de omringende landen te verkleinen. Samen met de Kenniscoalitie blijven wij ons daarom inzetten voor een stabiel groeipad van investeringen tot we het niveau van 3% BBP hebben bereikt. Zodat we kunnen investeren in onder andere fundamenteel onderzoek, langlopende programma’s en een sterke infrastructuur voor onderzoek. En dat is goed voor Nederland. Elke in de umc’s geïnvesteerde euro levert de maatschappij het viervoudige op. Onderzoeken van umc’s dragen bij aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en een gezondere en welvarende samenleving. In het document op hoofdlijnen staat dat er fors geïnvesteerd wordt in onderwijs en wetenschap. Dat is hoopvol. Maar zolang er geen nieuw kabinet is, blijft het bij mooie woorden.”

Behoud onderwijsgelden
In 2019 heeft het kabinet besloten om aan de hand van de adviezen van de commissie Van Rijn Hoger Onderwijs gelden op een andere wijze te verdelen, met een gesloten beurs. Met ongewijzigd beleid treden de kortingen hiervan in 2022 in werking. Wanneer het medisch onderwijs met tientallen miljoenen euro’s wordt gekort, kunnen de zorgprofessionals van de toekomst minder goed worden opgeleid. Schneider: “Het kan toch niet zo zijn dat we na de afgelopen periode, significant minder middelen krijgen om onze artsen en andere medische professionals op te leiden?” De NFU roept daarom de politiek op om de herverdeling structureel te compenseren.