De NFU heeft op dinsdag 29 november 2022 tijdens het overleg met de vakbonden een voorstel gedaan voor de concrete invulling van salarisafspraken in de lopende cao. Het gaat om een eenmalige uitkering van 1000 euro in 2022 en een structurele loonsverhoging van 5% per 1 januari 2023 voor alle medewerkers van de umc’s. Hiermee behouden de medewerkers hun koopkracht over 2022 en 2023. De vakbonden hebben het voorstel afgewezen. Partijen zijn zonder resultaat uit elkaar gegaan.

In de cao is destijds vastgelegd om de inflatie te volgen, maar ook dat we met elkaar in gesprek zouden gaan over knelpunten. Niemand had kunnen voorzien dat de wereld zo snel zou veranderen. De NFU is teleurgesteld in het feit dat de vakbonden de gesignaleerde knelpunten niet willen oplossen. ‘De vakbonden negeren dat er een crisis is ontstaan en hebben geen oog voor de compensatie vanuit de overheid’, aldus Gabriël Zwart, één van de onderhandelaars namens de NFU. Met het voorstel wil de NFU de medewerkers snel duidelijkheid geven.

Tijdens de gesprekken hielden de vakbonden vast aan een eis van 11,3 procent, verwijzend naar de cao. Met berekeningen heeft de NFU laten zien dat dit percentage ernstige gevolgen zou hebben voor werkgelegenheid en werkdruk, nu en in de toekomst. De umc’s krijgen van overheid en de zorgverzekeraars slechts een deel van de inflatie gecompenseerd; ongeveer 4 procent. Belangrijk is dat de umc’s ook komende jaren een verantwoord (personeels)beleid kunnen voeren. Dit is in het belang van medewerkers, van patiënten en van de zorg in het algemeen. ‘Tegemoetkomen aan deze eis is maatschappelijk onverantwoord voor de zorg’, aldus Karen Kruijthof, ook onderhandelaar namens de NFU. Behoud van koopkracht is al sinds vele jaren het beleid van de NFU.

De NFU komt binnen twee weken met een vervolgbericht en blijft bereid om de gesprekken voort te zetten. Binnen de umc’s zal er in de komende periode ook aandacht worden besteed aan dit onderwerp.