Het demissionaire kabinet zet de bestaande plannen op het gebied van preventie en de bevordering van een gezonde levensstijl voort. Margriet Schneider, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), reageert: “Het is positief dat het demissionaire kabinet de plannen voor preventie voortzet. Maar wij zien graag dat een nieuw kabinet die bestaande aanpak intensiveert, gezondheidsdoelen verankert in wet- en regelgeving en met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid komt.''

Het RIVM verwacht in 2040 een verdubbeling van de zorguitgaven tot 174 miljard euro. Dit komt onder andere door een ‘dubbele vergrijzing’. Door de vergrijzing wordt de groep ouderen steeds groter en hun gemiddelde leeftijd stijgt. Steeds meer mensen hebben bovendien meerdere aandoeningen. De vraag naar zorg stijgt enorm en op termijn zijn er te weinig zorgprofessionals om die zorg te verlenen. Daarbovenop nemen de sociaaleconomische gezondheidsverschillen steeds verder toe.

Schneider: “Dit leidt niet alleen tot meer persoonlijk leed, maar legt ook een grotere druk op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarom vragen wij de politiek meer ambitie te tonen en samen met de umc’s en alle andere partners Nederland gezonder te maken. We moeten voorkomen dat ons zorgsysteem onbetaalbaar en voor sommigen zelfs onbereikbaar wordt. Door nu te investeren in een effectieve preventie aanpak bouwen we aan de gezondheidswinst van morgen. En dat betaalt zich uit: de gezondheid van Nederlanders neemt toe en de gezondheidszorg blijft betaalbaar en toegankelijk.”

Nationaal Programma Publieke Gezondheid

Er wordt steeds meer aan preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl gedaan, maar een extra stap is nu echt nodig. De NFU adviseert de politiek om het ingezette beleid op preventie te intensiveren, gezondheidsdoelen te verankeren in wet- en regelgeving en te komen met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid met regionale focus. We werken op dit moment al met veel partners in de regio samen voor een regionale agenda. De NFU roept de politiek op om het Nationaal Programma een structureel karakter te geven en 100 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor onderzoek en innovatie. Hiermee kan onder andere meer onderzoek naar preventie mee mogelijk worden gemaakt en reeds bestaande wetenschappelijke kennis omgezet worden naar de praktijk.

Onlangs pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak ook voor een brede inzet op preventie. Volgens de WRR levert deze aanpak meer gezondheidswinst op, ondersteunt het de maatschappelijke houdbaarheid en remt het de instroom in de zorg. Zo vindt de WRR vindt dat de overheid zelf meer middelen moet inzetten voor preventie en brede gezondheid. De NFU onderschrijft deze punten van harte.