Makkelijker meten

Makkelijker meten
Het beleid in de zorg is gericht op het meten van kwaliteit. Daardoor kan de zorg worden verbeterd en verantwoord. Het meten van die kwaliteit wordt traditioneel uitgevoerd met vastgestelde kwaliteitsindicatoren.
14 oktober 2020

Op Qruxx, het kennisplatform over waardegedreven zorg, doet de NFU Expertgroep Waardegedreven Zorg een oproep voor een landelijke generieke set aan patiëntgerapporteerde uitkomsten en meetinstrumenten. Want met zo'n set kan de registratielast van zorgprofessionals en patiënten worden beperkt. En bovendien zijn daarmee uitkomsten tussen ziektebeelden en specialismen nog makkelijker te vergelijken.  

Lees hier het artikel op Qruxx.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020