Registratie aan de bron onderzoekt in opdracht van de NFU de haalbaarheid om snel te komen tot gestructureerde landelijke uitwisseling van gegevens van COVID-19-patiënten tussen ziekenhuizen. Dat zou natuurlijk moeten gebeuren conform de principes van het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron en met gebruikmaking van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

“Het is ambitieus, maar de NFU wil dit liefst rond oktober al voor elkaar hebben, om klaar te zijn voor een mogelijke tweede golf besmettingen in Nederland”, zegt programmaleider Carolien Bouma. Bij de noodgedwongen overplaatsing van patiënten met COVID-19 van het ene naar het andere ziekenhuis, vaak zelfs naar een andere regio, werd de afgelopen maanden duidelijk dat de digitale overdracht van patiëntgegevens nog verre van optimaal is. Er werden snel tijdelijke oplossingen opgezet en die werkten ook wel, maar daarin konden gegevens veelal niet gestandaardiseerd worden uitgewisseld en het sloot ook onvoldoende aan bij de behoefte van de zorgprofessional. De overgedragen gegevens hadden daarmee voor het ontvangende ziekenhuis beperkte waarde. Ze konden niet altijd goed worden geïnterpreteerd, omdat er geen eenheid van taal werd gebruikt bij de invoer.

“Dat maakt de urgentie duidelijk om snel te komen tot een breed gedragen eenduidige set patiëntgegevens die ziekenhuizen makkelijk en veilig kunnen uitwisselen bij de overdracht van deze patiëntengroep. Dat is nu net de expertise van Registratie aan de bron, en daarom helpen wij de NFU graag om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken. We nemen daarbij vanzelfsprekend de ervaringen en leermomenten mee die uit de tijdelijke oplossingen naar voren kwamen.”

Meer weten? Kijk dan op de website van Registratie aan de bron.

Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek.