Kamerleden van VVD, D66, JA21 en Forum voor Democratie zijn tijdens een virtueel werkbezoek bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het inhalen van uitgestelde zorg door COVID. De NFU organiseerde het werkbezoek samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat de opgave voor de uitgestelde zorg fors is en voor een substantieel deel nog zal doorlopen in 2022.

Tijdens het werkbezoek gaf het UMC Utrecht inzicht in de complexe situatie van de umc’s. Er is bij de umc’s nauwelijks sprake van verdamping van uitgestelde zorg. Ook kunnen umc’s vanwege de complexe zorg weinig zorg doorverwijzen aan andere ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Daarnaast is veel uitgestelde zorg voor umc’s nog niet bekend, omdat er onbekende patienten in umc’s komen. Dit zijn patiënten die vanuit een ander ziekenhuis worden doorverwezen en nog niet in beeld zijn. Deze doorverwijzing heeft tijdens de COVID-pandemie stilgelegen en komt nu pas weer op gang.

Mede door de extra COVID-patiënten van afgelopen zomer is het inhalen van de uitgestelde zorg later gestart dan vooraf gehoopt. Het gaat niet alleen om de extra COVID-patiënten van afgelopen zomer, maar het heeft vooral te maken met het beschikbare personeel dat veelal nog niet uitgerust is na de COVID-periode.

De NFU vindt het belangrijk om aan politici te laten zien wat zij de komende tijd kunnen verwachten van de ziekenhuiszorg en hoe door alle betrokken partijen hard wordt gewerkt om iedereen alsnog de zorg te verlenen die een persoon nodig heeft.