In de vandaag gepresenteerde Miljoenennota benoemt het kabinet meerdere keren haar zorgen over personeelstekorten in de zorg. Maar in de uitwerking van de plannen komt die urgentie helaas niet terug. Dat concludeert de NFU na een eerste analyse.

Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, hebben we al het arbeidspotentieel in de zorg nodig. De umc’s van Nederland willen hieraan bijdragen door toekomstgericht op te leiden, werkplezier te vergroten en werkdruk te verlagen.

Deze maatschappelijke opgave vraagt volgens de NFU om concrete maatregelen. Zo ziet zij graag dat administratieve lasten drastisch omlaag gaan, dat de uitwisseling van personeel btw-vrij wordt gemaakt en dat meer-uren werken lonend wordt voor verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Daarnaast benadrukt de NFU het belang van het verhogen van het aantal opleidingsplaatsen voor basisartsen en tandartsen.De NFU had graag gezien dat het kabinet meer-uren werken zou stimuleren met fiscale maatregelen anders dan toeslagen. Het kabinet wil door toeslagen te verhogen de koopkracht repareren. Maar de NFU vreest dat extra toeslagen niet zorgen dat het loont om meer uren te werken.

De krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende zorgvraag en de behoefte aan meer zeggenschap en tijd voor professionele ontwikkeling zijn moeilijk met elkaar verenigbare opgaven. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat het versoepelen van wet- en regelgeving helpt om zorgverleners te ontlasten en flexibiliteit te geven om op meer plekken te werken. Een voortzetting van deze tijdelijke maatregelen is helaas niet terug te vinden in de Miljoenennota.

In de Troonrede benoemde de Koning de noodzaak om “…ruimte te geven aan de professionals in de uitvoering, en meer oog te hebben voor de uitvoerbaarheid en gevolgen van wet- en regelgeving.” Dit zou zich onder andere moeten vertalen in het verlagen van administratieve lasten voor zorgprofessionals.

Verkiezingen en nieuw kabinet

De NFU hoopt dat de aandacht die het kabinet nu heeft voor de krappe arbeidsmarkt in de zorg zich na de verkiezingen vertaalt in meer urgentie en concrete maatregelen. In aanloop naar de verkiezingen heeft de NFU haar aanbevelingen om de arbeidsmarkt te revitaliseren, samen met drie andere belangrijke thema’s samengevat in een verkiezingsmanifest.