Er zeker van zijn dat je partner na je overlijden een aanvulling op zijn/haar inkomen ontvangt? De NFU biedt alle umc-medewerkers de mogelijkheid om vrijwillig een collectieve overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij Allianz Nederland.

Per 1 mei 2018 is de ANW-compensatie regeling vanuit het ABP beëindigd. Ter vervanging hiervan is destijds door de NFU voor een oplossing gezorgd in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering bij Allianz die werknemers op vrijwillige basis kunnen aangaan. Deze overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de partner van een umc-medewerker na diens overlijden een netto-uitkering ontvangt van € 7.583,- per jaar (€ 631,- netto per maand). 

Umc-medewerkers die nog niet eerder hebben gekozen voor deze overlijdensrisicoverzekering hebben tot en met 31 januari 2021 de mogelijkheid om deze af te sluiten. De gebruikelijke zes korte medische vragen gelden daarbij als voorwaarde voor acceptatie. Alle benodigde informatie over de dekking, kosten en voorwaarden van deze overlijdensrisicoverzekering is terug te vinden op: www.zorgvooruwpartner.nl/p/nfu.  

Verlenging lopende overlijdensrisicoverzekeringen
Per 1-1-2021 zullen de lopende dekkingen voor de werknemers en hun partners uiteraard worden verlengd. Eind december 2020 zal de incasso van de premies plaatsvinden op basis van de destijds afgegeven incassomachtiging. Deelnemers ontvangen twee weken van tevoren een vooraankondiging.

Tarief 2021
De dekkingen, de voorwaarden en het tariefniveau voor 2021 zullen niet wijzigen ten opzichte van 2020. Met het stijgen van de leeftijd is de premie conform de premietabel jaarlijks iets hoger.

Nieuwe deelnemers 
Medewerkers die in de loop van 2021 in dienst treden, hebben ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze vrijwillige regeling. Zij hebben hiervoor drie maanden de tijd, gerekend vanaf de datum van indiensttreding. 

Meer informatie met voorbeelden vind je in bijgevoegde flyer van onze tussenpersoon EBC Nederland.