De Nederlandse Federatie van universitair medische centra (NFU) is verheugd over het nieuws dat zorgpersoneel een bonus krijgt voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis.

Nu moeten we samen met onze partners ook de volgende stap zetten en werken aan een structurele verbetering van de beloning voor specifiek de verpleegkundigen en het medisch ondersteunend personeel. Zij verdienen, naast applaus en een mooie bonus, ook voor de toekomst een goed loopbaanperspectief voor het belangrijke werk dat zij verzetten voor onze patiënten. 

Zorgpersoneel leverde topprestatie
Verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel, zoals schoonmakers, waren van cruciaal belang om de zorg te bieden die Nederland nodig had. Zij werden de afgelopen maanden erkend als de helden van de zorg. En terecht: zij leverden een topprestatie. “De coronacrisis heeft het belang van het beroep van de zorgprofessionals extra zichtbaar gemaakt”, aldus Margriet Schneider, voorzitter NFU. “Mede door hun professionele inzet konden wij extra capaciteit aanbieden op de IC’s en COVID-afdelingen.”

Gericht investeren
Maar ook de voortdurende inzet van betrokken zorgpersoneel en ondersteuning is heel zichtbaar geworden. Gericht investeren in het behoud van voldoende en het werven van extra zorgpersoneel is een absolute voorwaarde voor het structureel verhogen van de zorgcapaciteit. Margriet Schneider: “Wij zijn van mening dat daar specifiek voor de verpleegkundigenberoepsgroep en het medisch ondersteunend personeel een goed loopbaanperspectief bij hoort en een passende beloning die recht doet aan hun inzet en professionaliteit. Dat versterkt het vak, draagt bij aan de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt en is daarmee een voorwaarde voor het leveren van de zorg van morgen.”