Op 26 juni heeft het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg het boek 'Gepersonaliseerde medische zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, wensen en waarden' gepresenteerd.

Wat betekent het om zorg te verlenen die steeds meer is afgestemd op de individuele persoon? Hoe kunnen we beter kijken naar wat de patiënt echt nodig heeft, samen met die patiënt? Wat kan waardegedreven zorg voor zowel de zorgverlener als de patiënt opleveren?

In de praktijk
Deze en meer vragen worden aangekaart in dit boek, dat geheel gewijd is aan gepersonaliseerde zorg. Het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend dat zorg steeds meer wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de patiënt. Maar toch is het vaak nog niet de praktijk. In dit boek geven toonaangevende medisch specialisten en andere experts aansprekende praktijkvoorbeelden (bijeengebracht uit alle umc’s en enkele partners) van dat beter kijken naar wat patiënten echt nodig hebben. Ook wordt het verband met waardegedreven zorg en evidence-based medicine belicht. En er wordt uitgelegd hoe organisatie en bekostiging op gepersonaliseerde zorg kunnen worden toegesneden.

Inspiratie
Voor het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is het uitwisselen van dit soort ideeën en praktijkvoorbeelden (en het gezamenlijk tot bloei brengen ervan) dagelijks werk. Het boek is bedoeld om de lezer, patiënten, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden hier deelgenoot van te maken. De praktijkvoorbeelden over verschillende ziektebeelden en specialismen inspireren en moedigen aan om zelf aan de slag te gaan. Het ideaal van de gepersonaliseerde zorg komt zo steeds dichterbij. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, dr. Sjaak Wijma, verzorgt het voorwoord van het boek.