De diagnose kanker brengt voor patiënten meestal veel onzekerheid, informatie en ziekenhuisbezoeken met zich mee. Hoe kunnen we die periode zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen voor zowel de patiënt als zorgprofessionals? De umc’s zetten zich actief in voor het vormen van regionale oncologienetwerken.

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker

Mede door te streven naar regionale oncologienetwerken, vervullen de umc’s hun maatschappelijke rol als aanjager van netwerkvorming en samenwerking. Het programma Regionale oncologienetwerken werkt nauw samen met de Taskforce Oncologie voor meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Overal in Nederland bestaan inmiddels kleinere en grotere oncologienetwerken. Hun aantal groeit, en zij ontwikkelen zich voortdurend. Het programma Naar regionale oncologienetwerken zet zich in voor deze onderwerpen om de netwerken vorm te geven:

De animatie hieronder laat je zien waarom oncologienetwerken zo belangrijk zijn.

Op de hoogte blijven? Aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga dan naar de eigen website van dit programma.