Soms is zorg niet effectief en doet een behandeling zelfs meer kwaad dan goed. Waarom dan doorgaan met het verlenen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt?

Doen of Laten? is een landelijk programma van het Citrienfonds, een initiatief van de NFU en mogelijk gemaakt door ZonMw. Doen of laten? zet zich actief in voor het verminderen van niet-effectieve zorg. Het doel is om meer waardevolle zorg te leveren voor iedereen. Hoe? Door weloverwogen keuzes te maken: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Deze video laat je zien wat Doen of laten? precies inhoudt.

Het programma stimuleert zorgverleners tot interventies om deze niet-gepaste zorg in hun eigen praktijk terug te dringen. En het ondersteunt hen met relevante kennis en ervaring. Zo wordt de patiënt ontlast, en worden de zorgkosten verlaagd.

Goede zorg is soms ook minder zorg

Doen of Laten? heeft inmiddels legio projecten lopen om onnodige zorg terug te dringen.

Op de hoogte blijven van Doen of laten? Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan op de eigen website van het programma.