Je loon bij het umc bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Je maandsalaris;
  • vakantie-uitkering;
  • eindejaarsuitkering;
  • eventueel toelage voor onregelmatige dienst, overwerk en waarneming;
  • eventueel vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten;
  • eventueel extra beloningen, bijvoorbeeld een gratificatie of functioneringstoelage.

Deze onderdelen komen op de volgende pagina’s aan bod.

Je salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op je functie en het aantal uren dat je tijdens een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daarbinnen een aantal periodieken. Als je naar behoren functioneert, krijg je er jaarlijks een periodiek bij in de maand waarin je in dienst bent gekomen totdat je het maximum van je salarisschaal hebt bereikt. Daarnaast heb je in een aantal gevallen recht op toelagen.

De vakantie-uitkering is 8% van je jaarsalaris inclusief toelagen. Dit wordt berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald.

De eindejaarsuitkering is 8,3% van je jaarsalaris (dus exclusief toeslagen) en wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De eindejaarsuitkering wordt ieder jaar in november betaald over de periode van december van het voorgaande jaar tot en met november van het lopende kalenderjaar.

In de Cao umc 2022-2023 is een gedifferentieerde salarisverhoging afgesproken. De groepen zijn verdeeld in “middengroep patiëntenzorg”, “overige medewerkers 1 t/m 10” en “overige medewerkers 11 t/m 18”.

Weet je niet zeker in welke groep je valt, neem dan contact op met de P&O afdeling van het umc waar je werkzaam bent.

Schalenindeling cao FAQ

Dit zijn de functies in de salarisschalen 7 tot en met 10, inclusief de salarisschalen voor verpleegkundigen (8aM, 8b=8M, 9aM, 9b=9M), in de FUWAVAZ functiefamilies Verpleging en Verzorging, Klinisch (mede-)behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch personeel, en de doktersassistenten, tandartsassistenten en verzorgenden in de directe patiëntenzorg.