De zorgbonus 2021 wordt door het ministerie van VWS gerichter beschikbaar gesteld dan in 2020. Dit keer zullen alleen medewerkers in directe patiëntenzorg en de begeleiding daarvan in aanmerking komen. Dit heeft het NFU-bestuur beoordeeld op basis van de handreiking ‘Aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders’.

Wie krijgt zorgbonus 2021?
De handreiking van VWS biedt handvatten om te bepalen welke medewerkers in aanmerking zouden moeten komen voor de zorgbonus 2021. In de handreiking geeft VWS aan dat de bonus van dit jaar is bestemd voor ‘zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd door onder moeilijke omstandigheden zorg te verlenen’. De situatie in de afgelopen coronaperiode (van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021) wordt door VWS dus anders bezien dan bij de eerste coronaperiode.

Tijdens de eerste coronaperiode werd de zorg geconfronteerd met een snel veranderende situatie die extra inspanningen en flexibiliteit van vrijwel alle umc-medewerkers vergde. De omstandigheden tijdens de afgelopen coronaperiode waren nog altijd uitzonderlijk, maar de zorgsector was op dat moment beter voorbereid. De toenemende aantallen Covid-patiënten in combinatie met het in stand houden van de reguliere zorg en de bijbehorende maatregelen vergde in die periode met name extra inspanningen voor het personeel in de directe patiëntenzorg.

Net als vorig jaar geldt een inkomensgrens van maximaal twee keer modaal (dat is schaal 12 en lager in de Cao umc). De zorgbonus 2021 zal daarom gerichter worden aangevraagd voor medewerkers in de directe patiëntenzorg en de begeleiding daarvan. Er wordt nu bekeken welke functiegroepen en/of afdelingen in de umc’s in aanmerking komen voor de zorgbonus van de overheid. In oktober of november 2021 zal op individueel niveau bekend zijn wie de bonus ontvangt.

Hoe hoog is de zorgbonus 2021?
Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een budget van € 720 miljoen toegezegd om in te zetten voor een bonus in 2021 voor zorgprofessionals en pgb-zorgprofessionals. Het budget kan niet worden overschreden deze keer. De zorgbonus 2021 zal maximaal € 500 per persoon zijn. De hoogte van de bonus hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Doordat het kabinet nu aan meer zorgaanbieders in Zorg en Welzijn de mogelijkheid biedt om de zorgbonus aan te vragen - waaronder ook aan pgb-houders - wordt het bedrag naar verwachting per persoon lager dan € 500, vermoedelijk tussen de € 200 en € 240 netto. In oktober 2021 zal VWS de hoogte van de netto bonus bekend maken.

Aanvraag
De zorgbonus 2021 kan tot en met 27 juli as. door de umc’s en andere zorginstellingen worden aangevraagd bij het ministerie van VWS. Uiterlijk in november wordt het geld aan de instellingen beschikbaar gesteld en zullen de umc’s het aan de betreffende medewerkers uitkeren.

Meer informatie

  • We begrijpen dat er veel vragen zijn bij medewerkers en leidinggevenden. Daarom komt binnenkort een overzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden over de zorgbonus 2021 beschikbaar.
  • Zie eerdere berichtgeving op de website van de NFU.