De brancheorganisaties in de zorg en Zorgthuisnl (BOZ+) hebben in het afgelopen jaar met de ministeries van VWS, SZW en Financiën gewerkt aan het realiseren van een Fiscaal Kader ZZP Zorg rond de inzet van zzp’ers in de zorg. Dit kader moet meer duidelijkheid geven over de fiscale wet- en regelgeving voor de loonheffingen rond de inhuur van zzp’ers in de zorg.

In praktijk blijkt nu dat er bij de Belastingdienst en de betrokken ministeries onvoldoende draagvlak bestaat voor het gezamenlijk publiceren en uitrollen van het Fiscaal Kader ZZP Zorg. In tegenstelling tot waar de zorgbranches vanuit gingen, wordt met name door de Belastingdienst bij de beoordeling van de arbeidsrelatie de zorgcontext onvoldoende meegenomen. Daarmee komt de continuïteit en kwaliteit van zorg nog meer onder druk te staan.

Omdat het handhavingsmoratorium (Wet Dba) van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 vervalt en er daarom bij zorgorganisaties een grote informatiebehoefte bestaat over de inzet van zzp’ers, is het belangrijk dat de wet- en regelgeving rond de inzet van zzp'ers duidelijk is.

De BOZ+ partijen zien zich hierdoor genoodzaakt om het gesprek over het beheersingsmodel Zorg met de overheid op te schorten en hebben dit ook aan de bewindspersonen van VWS, SZW en Financiën meegedeeld. In plaats daarvan is door de branches zelf ondersteunend materiaal voor de leden ontwikkeld. Dit materiaal zullen de BOZ+ partijen nu zelf naar hun leden gaan verspreiden.

De BOZ+ beoogt hiermee het doel te bereiken dat ons allen voor ogen stond en staat: het zorgbreed tegengaan van schijnzelfstandigheid en het beperken van fiscale risico’s.

De BOZ+ heeft de intentie om te bezien of op dit thema een vorm van samenwerking met de overheid op termijn weer mogelijk is.

De BOZ+ partijen zijn ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl.