De NFU heeft samen met de zeven umc’s van Nederland aan de minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra, een plan van aanpak voorgesteld om tot een oplossing te komen voor de concentratie van de kinderhartchirurgie in Nederland. De minister heeft in een kamerbrief haar vertrouwen uitgesproken dat de veldpartijen, in het belang van de patiënten en de kwaliteit van zorg, tot gezamenlijke afspraken over concentratie kunnen komen. De NFU zal dit voorstel de komende tijd samen met de umc’s en alle belangrijke partners gaan uitwerken.

Minister Dijkstra geeft het in haar kamerbrief van vandaag al aan, de concentratie van de kinderhartchirurgie blijft een belangrijk onderwerp. Dat onderschrijven de umc’s van Nederland ook. De umc’s van Nederland hebben dan ook de wens uitgesproken om de puzzel van de concentratie van de kinderhartchirurgie samen op te lossen. Dit zal in samenspraak gebeuren met belangrijke partners, zoals de verschillende patiëntenverenigingen en de zorgprofessionals zelf. De IGJ, de zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS worden hierbij betrokken.

De NFU zal direct starten met de verdere uitwerking van het plan. Hierbij zullen alle opties worden verkend, terwijl tegelijkertijd van alle opgedane kennis gebruik gemaakt gaat worden.