Meer dan 150 bestuurders, projectleiders, beleidsmedewerkers en zorgverleners waren afgelopen donderdag aanwezig op het Inspiratiecongres Leefstijl in de ziekenhuiszorg in Leusden.

Het congres werd geopend door Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU. Zij benadrukte het belang van preventie en legde de verbinding met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Vervolgens sprak een uiteenlopende groep sprekers over hun ervaring met leefstijlprojecten in hun eigen ziekenhuis. Daarbij werd ook stilgestaan bij de financiering en de implementatie van nieuwe initiatieven. Extra aandacht was er voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook was er ook ruimte voor een blik op een andere sector: de vitaliteitsmanager van DSM vertelde hoe zijn bedrijf de vitaliteit van medewerkers de afgelopen jaren flink heeft verhoogd.

Bertine Lahuis spreekt tijdens het congres.

Bertine Lahuis, voorzitter van de NFU: “Er zijn veel programma’s rondom preventie, maar die zijn vooral binnen handbereik voor de sociale laag die hier zit. De laag die het minder goed heeft, is minder goed bereikbaar. Dat is niet wat we willen. Grote verschillen in maatschappij leiden tot maatschappelijk onrust.”

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas aan het Erasmus MC: “Het is als behandelaar belangrijk om je momentum te pakken tijdens het gesprek met de patiënt.”

Eva Smit, programmamanager Preventie Rijnstate Ziekenhuis: “Twee jaar geleden begonnen we met tien enthousiaste dokters, nu zijn het er 150.”

Joost van de Mortel, Manager Bedrijfsvoering in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: ”Het doorberekenen van de businesscase krijg je niet voor elkaar op de korte termijn. Je weet dat het goed is, wat je doet.”

Sanne Niemer, adviseur gezondheidsachterstanden bij Pharos: “Bij sommige patiënten moet je differentiëren in aanpak of behandeling. Juist door de ongelijke behandeling bereik je meer effect.”

Marjolein de Jong, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Ons eZorgpad Eetscore geeft patiënten niet alleen inzicht in hun eetgewoonten, het is ook gekoppeld aan het EPD van de zorgverlener. Zo is er meteen een opening voor een gesprek.”

Rogier Verstralen, projectleider Beter Verwijs en Beter Gezond: “Met Beter Verwijs hebben we een online verwijssysteem, dat op landelijk niveau alle leefstijlinitiatieven in kaart brengt en actueel blijft.”

Jeroen Kluytmans, manager duurzame inzetbaarheid bij DSM-Firmenich: “Van een beleidsplan is nog nooit iemand gaan bewegen.”

Overzichtsfoto van de zaal tijdens het congres


Foto's door Thomas Duiker van Dyve Media.


Samenvatting congres

Tijdens het congres werd een samenvattingstekening gemaakt over de middag door Thea Schukken van De Betekenaar.