Op 5 oktober spreekt de Tweede Kamer in een commissiedebat over de digitale ontwikkelingen in de zorg. De NVZ, NFU en ZN vragen in aanloop naar dit debat bij 2 punten steun aan de Tweede Kamer: bij de invulling en ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor het delen van gegevens en bij de ontwikkeling van generieke functies.

Digitale transformatie

De digitale transformatie draagt stevig bij aan het oplossen van de uitdagingen waar de sector voor staat. Denk hierbij aan:

  • organisatie van zorg dicht bij de patiënt
  • meer regie voor de patiënt en samen beslissen
  • krapte aan medewerkers
  • reductie van administratieve last
  • het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

De brancheorganisaties vragen in de brief andere om snelle ontwikkeling van generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen. Het gaat om voorzieningen voor identificatie, authenticatie, autorisatie, adressering, lokalisatie en toestemming. Ondertekenaars vinden het belangrijk dat deze voorzieningen er zo snel mogelijk komen en in gebruik worden genomen.