NFU-voorzitter Bertine Lahuis: ‘De uitdagingen voor gezondheid en zorg in Nederland zijn onverminderd groot. Nederland kent hardnekkige gezondheidsverschillen, een almaar toenemende zorgvraag, toenemende zorgkosten en steeds meer druk op steeds minder zorgverleners. Tegelijkertijd drukken de administratieve lasten op onze zorgverleners, kunnen zorginstellingen onvoldoende samenwerken en hebben overheden te weinig aandacht voor preventie.

We moeten juist nú het tij keren om de zorg financieel en duurzaam houdbaar te maken. In deze tijd is de samenwerking tussen alle zorgdomeinen, van verpleging en verzorging tot aan huisarts en umc, van essentieel belang. Met het Integraal Zorgakkoord hebben we laten zien dat het kan. Deze samenwerking moeten we blijven vasthouden. De umc’s van Nederland roepen de politiek op deze samenwerking te blijven ondersteunen.’