Het wordt tijd om de publieke gezondheidszorg te versterken. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in haar adviesrapport ‘Op onze gezondheid’. In het advies waarschuwt de Raad dat onze volksgezondheid onder druk staat. Volgens de Raad is het daarom noodzakelijk dat gezondheid een rol gaat spelen op alle beleidsterreinen, er wettelijke gezondheidsdoelstellingen komen en regionale kennisnetwerken voor preventie worden versterkt. Bertine Lahuis, voorzitter NFU: ‘Wij steunen dit advies en roepen het kabinet op dit advies te omarmen en de aanbevelingen over te nemen.’

De Raad beschrijft dat Nederland van een koppositie is afgezakt naar de Europese middenmoot als het gaat om de gemiddelde levensverwachting. Ook heeft de helft van alle inwoners een of meerdere chronische ziekten. Nu al loopt de curatieve zorg tegen de grenzen aan. Bovendien loopt het tekort aan zorgverleners op naar 137.000 in 2032. ‘We hebben iedereen hard nodig en daarom is het belangrijk dat we als samenleving meer investeren in vitaliteit en gezondheid’, aldus Lahuis.

Gezondheid op alle beleidsterreinen

Bij gezondheid op alle beleidsterreinen (health-in-all-policies) gaat het om het stimuleren van gezondheid bij alle beleidsbeslissingen. Denk hierbij aan schone leef- en woonomgevingen, schone industrie en gezond onderwijs. De NFU pleit al langer voor die brede aanpak. ‘Preventie betekent volgens ons dat het stimuleren van de volksgezondheid op ieder ministerie een belangrijke rol speelt. Ten eerste is dat belangrijk om ziekte te voorkomen. Ten tweede blijven mensen vitaler en zorgt het voor minder patiënten in het ziekenhuis. In het Integraal Zorgakkoord is opgenomen dat de overheid aan zet is voor het realiseren van een gezonde leefomgeving’, stelt Lahuis.

Wettelijke gezondheidsdoelen

Volgens de Raad is het opnemen van gezondheidsdoelen in de wet een kansrijke manier om los te komen van kortdurende (politieke) beleidscycli. Zo kan beleid voor de publieke gezondheidszorg voor langere tijd bepaald worden. Lahuis: ‘De NFU is voorstander van het in de wet vastleggen van gezondheidsdoelen. Zo wordt gezondheidsbeleid minder vrijblijvend. Het is een stok achter de deur om de doelen te halen en continu te zoeken naar effectieve interventies die de gezondheid beschermen en bevorderen.’

Versterken regionale kennisnetwerken

De Raad adviseert verder om de samenwerking tussen GGD’-en, Academische Werkplaatsen, umc’s (vakgroepen sociale geneeskunde) en lectoraten van hogescholen te bevorderen. De NFU onderschrijft het belang hiervan. De umc’s willen beschikbare kennis van de umc’s meer laten aansluiten op de praktijk en landelijke initiatieven bundelen.

Lees hier het rapport.