De Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers zetten een nieuwe stap in het programma Erkennen & Waarderen met de publicatie van een routekaart met concrete plannen voor de komende tijd. Zo komen er nieuwe loopbaan- en ontwikkelpaden voor wetenschappers. De NFU steunt de routekaart.

Arno Hoes, lid van de NFU bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek en decaan van het UMC Utrecht: ‘Wetenschappelijk personeel van de umc’s heeft gezien de verwevenheid met patiëntenzorg een bijzondere positie. Daarom is het goed dat er ook loopbaanpaden ontwikkeld worden met het accent specifiek op patiëntenzorg. Daarbij proberen we als umc’s het beleid af te stemmen en te leren van elkaar. We gaan aan de slag om de routekaart in de praktijk om te zetten.’

Ruimte voor ieders talent

In 2019 zijn de Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers gestart met een bredere erkenning van wetenschappelijk werk en presenteerden zij het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de hedendaagse onderzoeker en wat de samenleving van hem/haar vraagt. Zo is er minder nadruk op aantallen publicaties en meer nadruk op de andere kwaliteiten van onderzoekers, zoals het geven van onderwijs of het hebben van impact. Elke instelling beschikt al langere tijd over een Erkennen & Waarderencommissie. Deze commissies werken met grote inzet aan het aanzwengelen van de beoogde cultuurverandering. Er zijn tal van experimenten gestart om erkennen en waarderen in de praktijk te brengen en met het tekenen van de The Agreement on Reforming Research Assessment is ook internationaal afgesproken om onderzoek breder te beoordelen.

Jeroen Geurts, co-voorzitter landelijke regiegroep Erkennen & Waarderen en rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Voor wetenschappers geeft deze stap duidelijkheid en visie. Het laat zien hoe Erkennen & Waarderen in de praktijk tot meer diversiteit en waardering van talent gaat leiden.”

Verankering in de praktijk

Nu is het tijd om Erkennen & Waarderen definitief te verankeren in de praktijk. Dat doen de betrokken partijen aan de hand van een aantal speerpunten uit de routekaart. De komende jaren komen er voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren loopbaan- en ontwikkelpaden met profielen of accenten binnen onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap of patiëntenzorg. Daarmee wordt het voor wetenschappers makkelijker om zich op één of meerdere van deze domeinen te profileren. Bij het benoemen en bevorderen van wetenschappelijk personeel wordt meer gebruik gemaakt van evidence based cv’s of beoordelingsportfolio’s om te komen tot een kwalitatieve beoordeling. Ook komen Open Science en Open Education terug in de ontwikkeling, beoordeling, benoeming en bevordering van medewerkers. Ten slotte dragen de betrokken partijen uit wat zij verstaan onder ‘goed leiderschap’ en hoe dit een rol heeft in werving, selectie, ontwikkeling en loopbaanvorming.

De betrokken partijen zullen bovendien met de werknemersorganisatie doorspreken over het in lijn brengen van landelijke kaders, zoals de cao Nederlandse Universiteiten en het systeem van Universitair Functieordenen (UFO), met de uitgangspunten van Erkennen & Waarderen.

De routekaart is hier te vinden.

De betrokken partijen bij de routekaart zijn de veertien universiteiten (verenigd in UNL), de zeven umc’s (verenigd in de NFU), de vier levensbeschouwelijke universiteiten (verenigd in het Netwerk Levensbeschouwelijke Universiteiten, NLU), de onderzoeksfinanciers NWO en ZonMw.