De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de umc’s, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen, waaronder de NFU, vragen daarom deze week in een brief aan de Tweede Kamer om deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

In 2022 tekende de NFU en andere branche- en koepelorganisatie in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

Investeringsbudget

Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen van de Green Deal te halen is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naast de eenmalige investering leiden de plannen volgens berekening van de partijen ook tot structurele meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar. Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.

Integraal Uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de Green Deal te realiseren hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk het Integraal Uitvoeringsplan: ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ opgesteld. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor ieder van de thema’s en afspraken uit GDDZ. Op 1 maart is het uitvoeringsplan aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en I&W. Op 9 maart 2023 debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van de zorg.

NFU uitvoeringsplan

Iedere brancheorganisatie werkt ook aan een eigen uitvoeringsplan. Klik hier voor het uitvoeringsplan van de NFU.