De NFU en de vakbonden zijn met elkaar in gesprek over de loonsverhoging 2023 voor alle medewerkers van de umc’s. Vandaag, 9 november 2022, is onder meer gesproken over de uitgangspunten om tot een verantwoorde loonstijging te komen. Voor de NFU is behoud van koopkracht een belangrijk uitgangspunt. Het gesprek wordt binnenkort voortgezet.

Dat de lonen omhoog moeten, is geen punt van discussie tussen NFU en vakbonden. Het gaat om de vraag wat in deze tijd een realistische en passende loonsverhoging is. “De umc’s zijn er de afgelopen tien jaar altijd in geslaagd om de koopkracht voor medewerkers te behouden in hun cao. Dat willen we ook voor 2023. Precies dat is waar de gesprekken met de vakbonden momenteel over gaan", zegt Karen Kruijthof, onderhandelaar namens de NFU. De energieprijzen zijn de pan uit gerezen en dragen bij aan een hoge inflatie. Die raakt alle burgers en organisaties, óók de umc’s, en anders dan bijvoorbeeld winkels, kunnen umc’s stijgende kosten niet automatisch doorberekenen in prijzen of tarieven. Dat is een serieus knelpunt.

De NFU stelt daarom een loonstijging voor waarbij rekening wordt gehouden met de overheidscompensatie, zoals bijvoorbeeld het energieplafond. “Zo zorgen we er samen voor dat onze medewerkers zoveel mogelijk in hun onderhoud kunnen blijven voorzien", stelt Gabriël Zwart, ook onderhandelaar namens de NFU. “Intussen kijken we kritisch naar besparingen op alle kosten, investeringen en andere uitgaven. Ons eigen vermogen is niet onuitputtelijk, ook umc’s kunnen het geld maar één keer uitgeven”.

Half miljard euro tekort

Met de wensen van de vakbonden komen de umc’s financieel in de problemen [Zie onderzoek ABN AMRO]. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals bezuinigingen op personeel en minder zorg kunnen leveren. Medewerkers en patiënten zouden daarvan de dupe worden. In een volgende overlegronde bespreken de NFU en de vakbonden in hoeverre de eisen en mogelijkheden dichter bij elkaar kunnen komen, zodat de medewerkers van de umc’s snel weten waar zij aan toe zijn.Over de NFU en de cao

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de belangenorganisatie van de zeven universitaire medische centra in Nederland. Namens de umc’s onderhandelt de NFU met de vakbonden over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de circa 80.000 medewerkers. De lopende cao heeft een looptijd tot 1 januari 2024. De huidige gesprekken vallen binnen de lopende cao en gaan over de loonsverhoging voor 2023.