Op dinsdag 1 november 2022 start Melanie Schmidt als directeur van de NFU. Zij volgt Jacques Landman op die met pensioen gaat. Melanie is geen onbekende voor de NFU en haar vele samenwerkingspartners; zij werkte in diverse functies bij de NFU, waarvan de laatste jaren als coördinator Onderzoek & Onderwijs en plaatsvervangend directeur.

NFU-voorzitter Bertine Lahuis: "Melanie is een verbinder pur sang. In haar hebben we een vrouw gevonden met talent en de juiste capaciteiten om de komende jaren leiding te geven aan het NFU-bureau. Zij weet bruggen te slaan tussen bestuurders, medewerkers en de vele organisaties waarmee wij samenwerken. Melanie heeft veel kennis van het werkterrein van de umc's én ze houdt de blik naar buiten gericht. Dat hebben we nodig, want alleen in samenwerking met onze partners kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen aan om de zorg duurzaam en toegankelijk te houden. Het NFU-bestuur ziet in Melanie Schmidt een uitstekende opvolger van Jacques Landman, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn."

Melanie over haar nieuwe functie: “Onze leden, de umc's van Nederland, hebben een lange traditie van samenwerken binnen de NFU en daarbuiten. Dat is een fijne basis om de samenwerking met onze partners in preventie, zorg, wetenschap en onderwijs verder te verstevigen. De veelheid aan initiatieven binnen en buiten de umc’s laat zien dat het een bevlogen en krachtige sector is. Met enthousiasme én een pragmatische instelling ga ik me daarvoor inzetten. Daarbij dank ik mijn voorganger Jacques Landman voor de wijze waarop hij het NFU-bureau jarenlang heeft geleid en heeft gemaakt tot de krachtige organisatie die het nu is.”

Gelijke kansen op goede gezondheid
“Wat je doet moet je goed doen. Voor de NFU betekent dat keuzes maken en ons richten op die samenwerkingsactiviteiten die daadwerkelijk meerwaarde opleveren. Met altijd dat ene doel voor ogen: een gezonde samenleving en een innovatieve en duurzaam toegankelijke zorg met gelijke kansen op een goede gezondheid voor iedereen.”

Dr. ing. Melanie Schmidt (1975) studeerde Cultuur, Organisatie en Management aan de VU en Medische Microbiologie aan de Hogeschool Inholland. Zij promoveerde op de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan AMC/Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 is zij werkzaam bij de NFU.