Het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) start een project gericht op de aanpak van interne agressie en ongewenst gedrag in de ziekenhuizen. Het project loopt tot en met mei 2023. Alle umc’s nemen aan het project deel.

Onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer
Een veilige werkomgeving is in iedere branche een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Het ministerie van VWS heeft onderzoek gedaan naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Hieruit blijkt dat in alle sectoren ongewenst gedrag voorkomt door collega’s of leidinggevenden, ook in de umc’s.

Via dialoog naar interventies
De werknemers- en werkgeversorganisaties die zijn vertegenwoordigd in SoFoKleS en de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) hechten veel waarde aan een veilige werkomgeving. Ze zien in de uitkomsten van dit onderzoek dan ook de noodzaak om direct aan de slag te gaan met de aanpak van interne agressie en ongewenst gedrag. Daarom is een project gestart met subsidie van het ministerie van VWS. Het project kent vijf fases:

  1. Deskresearch
  2. Dialoogsessies met directie/bestuur, OR, HR en arbo, en lokale vertegenwoordiging van vakbonden
  3. Toepassing van interventies in de organisaties
  4. Evalueren van interventies
  5. Een plan voor borging

Meer informatie over het project is te vinden op de websites van SoFoKleS en de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen.