Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft de maatschappelijke verantwoording 2022 van de universitair medische centra (umc’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin lichten de umc’s toe welke bijdrage ze leveren aan zorg, opleiden en wetenschap in Nederland, nu en in de toekomst.

In juli 2019 beschreef voormalig minister Bruno Bruins van VWS hoe hij de rol van de umc's ziet in het zorglandschap. Hij benoemde acht opgaven waarvan verwacht wordt dat juist de umc’s hieraan een belangrijke bijdrage leveren: de maatschappelijke opgaven. Als grote publieke instellingen spelen de umc’s een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. In de umc’s worden jaarlijks 1,2 miljoen patiënten behandeld. 40% van al het wetenschappelijk onderzoek in Nederland vindt plaats in de umc’s. Jaarlijks leiden de umc’s -samen met het hbo en mbo- ruim 48.000 zorgverleners op. Bovendien werken er zo’n 80.000 mensen iedere dag aan een betere gezondheid voor iedereen.

Vanuit deze rol als grote zorgaanbieder, kennisinstelling, opleider én als grote werkgever kunnen de umc’s een belangrijke rol spelen bij veel uitdagingen die de maatschappij kent: het betaalbaar houden van de zorg, het tekort aan personeel, het keren van de klimaatverandering en minder armoede. Dit doen ze door hun kennis te delen en toe te passen. En ook door zich uit te spreken als zij zien hoe en wat er beter kan in het (gezondheids)beleid. In het bijzonder voor de acht maatschappelijke taken. Met als doel ‘een samenleving die fit en weerbaar is, zowel fysiek als mentaal’. De gezamenlijke umc’s vinden het belangrijk om over deze acht maatschappelijke opgaven publiekelijk verantwoording af te leggen. Hoe ze daar nu en in de toekomst aan bijdragen, lichten ze toe in hun maatschappelijk verantwoording.